Zmluvná agenda v oblasti občianskeho a obchodného práva

Služby

Zmluvná agenda v oblasti občianskeho a obchodného práva

Klientom poskytujeme právne služby pri príprave, vyjednávaní a uzatváraní zmlúv z oblasti občianskeho a obchodného práva.

Naše služby zahŕňajú:

01. 

Príprava vzorovej dokumentácie pre podnikateľov.

02. 

Vypracovanie ad hoc zmlúv.

03.

Príprava a revízia zmluvných dokumentov pre fyzické osoby.

04. 

Komunikácia s druhou stranou zmluvného vzťahu.

05. 

Príprava podkladov potrebných na ukončenie zmluvných vzťahov (dohody, výpovede, odstúpenia a pod.).