Register partnerov verejného sektora

Služby

Register partnerov verejného sektora

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma v zákonom stanovenej výške finančné prostriedky alebo majetok od štátu, samosprávy, alebo iných subjektov verejného sektora, musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

 

Do registra Vás môže zapísať len oprávnená osoba, ktorou je okrem iného aj advokát. Pokiaľ nebudete v registri zapísaní napriek tomu, že túto povinnosť máte, môžete okrem iného prísť o peniaze, ktoré ste od subjektu verejné sektora dostali.

Naše služby zahŕňajú:

01. 

Zápis do registra partnerov verejného sektora, v prípade potreby aj v priebehu niekoľkých dní.

02.

Zabezpečenie overenia identifikácie konečných užívateľov výhod v zákonom stanovených prípadoch.

03.

Vykonanie všetkých potrebných zmien v registri partnerov verejného sektora, ako aj výmaz partnera verejného sektora z registra.