Medicínske právo

Služby

Medicínske právo

V tejto oblasti sme pripravení vo Váš prospech zúročiť dlhoročné skúsenosti z oblasti poskytovania právnych služieb pre jedného z vedúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Naše služby zahŕňajú:

01. 

Komplexnú právnu pomoc poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri získaní potrebných povolení a licencií, ako aj pri výbere vhodnej právnej formy.

02.

Prípravu a revíziu informovaných súhlasov a ostatných dokumentov predkladaných pacientom.

03.

Poradenstvo a konzultácie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a
zdravotníckym pracovníkom pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti non lege artis s cieľom minimalizovať prípadné škody a prípadne sankcie, ktoré klientovi hrozia.

04.

Poradenstvo a zastupovanie pacientov a pozostalých v konaní o sťažnosti proti postupu zdravotníckeho zariadenia na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj v súdnom konaní o náhradu škody a nemajetkovej ujmy.