FAQ

Čo sa pýtate najčastejšie?

Často kladené otázky

Kedy vyhľadať služby advokáta?

Ak viete, že budete v blízkej dobe riešiť akýkoľvek právny problém, alebo ho už riešite, odporúčam Vám, aby ste sa obrátili na advokáta čo najskôr. V prvom prípade Vám môže prevencia ušetriť veľa času, aj peňazí a v druhom prípade môžete náklady s tým spojené minimalizovať. Úvodnú konzultáciu Vám v jednoduchých právnych prípadoch poskytnem rád bezplatne.

Aké sú výhody poskytnutia právnych služieb advokátom?

Advokátom je osoba, zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Na tento zápis musí splniť pomerne prísne kritéria, čo by malo byť predpokladom toho, že právna služba poskytnutá advokátom bude spĺňať určitú kvalitu.

Každý advokát je zároveň (na rozdiel od iných právnických profesií) povinne poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenej pri výkone advokácie (napr. ak advokát nepodá žalobu včas v premlčacej dobe a pod.).

V trestnom konaní Vás môže zastupovať iba advokát.

Koľko stoja služby advokáta?

Odmenu za právne služby advokáta upravuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov. Výška odmeny závisí od mnohých faktorov, napr. od náročnosti prípadu, množstva právnych úkonov, hodnoty predmetu sporu a pod..

V každom prípade k poskytovaniu právnych služieb pristupujem až po odsúhlasení výšky odmeny, resp. spôsobu odmeňovania klientom a teda klient vždy dopredu vie, akú faktúru môže za moje služby očakávať.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov na tomto webe.