Služby

oblasti práva

Naše služby

Advokátska kancelária Mgr. Peter Mešenec poskytuje široké spektrum právnych služieb na celom území SR.

Odškodnenie PZP

Ako advokát sa špecializujem na právnu pomoc účastníkom dopravných nehôd a ich pozostalým. Viac k odškodneniu obetí dopravných nehôd sa môžete dozvedieť aj na našom portáli odskodneniepzp.sk.

Medicínske právo

Trestné právo

Právo obchodných spoločností

Zmluvná agenda v oblasti občianskeho a obchodného práva

Správa a vymáhanie pohľadávok

Register partnerov verejného sektora

Sporová agenda

Pracovné právo

Právo nehnuteľností

Rodinné právo