Odškodnenie účastníkov dopravných nehôd

Služby

Odškodnenie účastníkov dopravných nehôd

Ako advokáti sa špecializujeme na právnu pomoc účastníkom dopravných nehôd a ich pozostalým. Viac k odškodneniu obetí dopravných nehôd sa môžete dozvedieť aj na našom portáli odskodneniepzp.sk.

 

Naše služby zahŕňajú:

01. 

Uplatnenie nárokov poškodených voči poisťovni, prípadne voči vinníkovi nehody, a to v maximálnom možnom rozsahu, aby poškodený získal čo najvyššie odškodnenie a bol uspokojený každý jeho nárok, ktorý prichádza do úvahy.

02. 

Zastúpenie poškodených v trestnom konaní (zahŕňa uplatnenie nárokov voči vinníkovi, ako aj „dohľad“ nad priebehom trestného konania, aby nedošlo napr. k zastaveniu trestného stíhania, ak na to nie sú dôvody).

03.

Uplatnenie príslušných nárokov žalobou v civilnom konaní.