Právo nehnuteľností

Služby

Právo nehnuteľností

S nadobúdaním a predajom nehnuteľností je spojených mnoho rizík, preto je viac ako vhodné využiť pri týchto transakciách služby skúseného advokáta.  

Naše služby zahŕňajú:

01. 

Právny audit vlastníctva nehnuteľností .

02. 

Príprava vzorových dokumentov pre realitné kancelárie.

03.

Príprava a revízia kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení záložného práva, vecných bremien a pod.