Sporová agenda

Služby

Sporová agenda

V rámci tejto agendy zastupujeme klientov pred súdmi v právnych sporoch týkajúcich sa rôznych oblastí práva.

 

Naše služby zahŕňajú:

01. 

Analýzu skutkového stavu, dôkaznej situácie a rizík.

02. 

Prípravu stratégie.

03.

Prípravu všetkých druhov podaní (predžalobné výzvy, žaloby, návrhy, vyjadrenia, opravné prostriedky).