Správa a vymáhanie pohľadávok

Služby

Správa a vymáhanie pohľadávok

Poskytujeme služby mimosúdneho, súdneho, ako aj exekučného vymáhania pohľadávok v prípade, že Váš dlžník svoj dlh nespláca, nekomunikuje s Vami alebo zaplatenie zámerne odkladá. Mnohí dlžníci častokrát začnú plniť ihneď po oslovení advokátom, pretože vidia, že veriteľ to myslí s vymáhaním pohľadávky vážne a obávajú sa súdneho sporu, ktorý by celkovú pohľadávku navýšil aj o trovy súdneho konania.

 

Naše služby zahŕňajú:

01. 

Analýzu skutočností súvisiacich s pohľadávkou (premlčanie, právny dôvod vzniku a pod.), preverenie dlžníka z verejne dostupných zdrojov (konkurz, exekúcie, majetnosť, existencia ďalších dlhov) a s tým súvisiacej reálnej vymožiteľnosti pohľadávky.

02. 

Oslovenie dlžníka a výzva na dobrovoľné uhradenie pohľadávky a jej príslušenstva (napr. úroky z omeškania, náklady spojené s uplatnením pohľadávky), vrátane potrebných dokumentov (napr. dohoda o splátkach, uznanie dlhu).

03.

Podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu (väčšinou v tzv. upomínacom konaní, kedy za návrh platíme len 50 % súdneho poplatku) a v priebehu súdneho konania uskutočňovanie všetkých úkonov potrebných na úspešné priznanie pohľadávky súdom.

04. 

Ak ani po právoplatnom priznaní dlžník pohľadávku a jej príslušenstvo neuhradí, podáme návrh na exekúciu, v ktorej pohľadávku vymáha exekútor.