Advokátska kancelária Mgr. Peter Mešenec

Poskytujeme prvotriedne právne riešenia. Naplňte svoje ciele s ľahkosťou a istotou, že za Vami stojí silný partner.
Naše služby

01. Naša kancelária

Navštívte nás v našej kancelárii na adrese Eurovea Central I., 6. posch., Pribinova 4, 811 09 Bratislava

02. Naše služby

Advokátska kancelária Mgr. Peter Mešenec poskytuje široké spektrum právnych služieb na celom území SR.

03. Chceme, aby ste uspeli

Našim cieľom je v maximálnej možnej miere pomôcť klientovi. Zakladáme si na individuálnom prístupe, otvorenej komunikácii a maximálnej diskrétnosti.

Zopár slov o nás

Profesionalita a zodpovednosť

Advokátska kancelária Mgr. Peter Mešenec sídli v Bratislave a poskytuje široké spektrum právnych služieb na celom území SR. Ku klientom chceme byť vždy čo najbližšie, preto flexibilitu podľa potrieb klienta považujeme za samozrejmosť.

Našim cieľom je v maximálnej možnej miere pomôcť klientovi. Našim prístupom sa snažíme o dlhodobú spoluprácu založenú na individuálnom prístupe, otvorenej komunikácii a maximálnej diskrétnosti. Pre klienta vždy hľadáme najvhodnejšie riešenie, a to nielen po právnej a ekonomickej stránke, ale pokiaľ to prichádza do úvahy, aj po stránke ľudskej.

„Hlavný cieľ našej advokátskej kancelárie je v maximálnej možnej miere pomôcť klientovi. Zakladáme si na individuálnom prístupe, otvorenej komunikácii a maximálnej diskrétnosti.“

rokov skúseností

Prípadov ročne

%

spokojnosť klientov

Často kladené otázky

 

Kedy vyhľadať služby advokáta?

Ak viete, že budete v blízkej dobe riešiť akýkoľvek právny problém, alebo ho už riešite, odporúčam Vám, aby ste sa obrátili na advokáta čo najskôr. V prvom prípade Vám môže prevencia ušetriť veľa času, aj peňazí a v druhom prípade môžete náklady s tým spojené minimalizovať. Úvodnú konzultáciu Vám v jednoduchých právnych prípadoch poskytnem rád bezplatne.

Aké sú výhody poskytnutia právnych služieb advokátom?

Advokátom je osoba, zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Na tento zápis musí splniť pomerne prísne kritéria, čo by malo byť predpokladom toho, že právna služba poskytnutá advokátom bude spĺňať určitú kvalitu.

Každý advokát je zároveň (na rozdiel od iných právnických profesií) povinne poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenej pri výkone advokácie (napr. ak advokát nepodá žalobu včas v premlčacej dobe a pod.).

V trestnom konaní Vás môže zastupovať iba advokát.

Koľko stoja služby advokáta?

Odmenu za právne služby advokáta upravuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov. Výška odmeny závisí od mnohých faktorov, napr. od náročnosti prípadu, množstva právnych úkonov, hodnoty predmetu sporu a pod..

V každom prípade k poskytovaniu právnych služieb pristupujem až po odsúhlasení výšky odmeny, resp. spôsobu odmeňovania klientom a teda klient vždy dopredu vie, akú faktúru môže za moje služby očakávať.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov na tomto webe.

oblasti práva

Naše služby

Advokátska kancelária Mgr. Peter Mešenec poskytuje široké spektrum právnych služieb na celom území SR.

Odškodnenie PZP

Ako advokát sa špecializujem na právnu pomoc účastníkom dopravných nehôd a ich pozostalým. Viac k odškodneniu obetí dopravných nehôd sa môžete dozvedieť aj na našom portáli odskodneniepzp.sk.

Medicínske právo

Trestné právo

Právo obchodných spoločností

Zmluvná agenda v oblasti občianskeho a obchodného práva

Správa a vymáhanie pohľadávok

Register partnerov verejného sektora

Sporová agenda

Pracovné právo

Právo nehnuteľností

Rodinné právo