O nás

Zopár slov o nás

Profesionalita a zodpovednosť

Advokátska kancelária Mgr. Peter Mešenec sídli v Bratislave a poskytuje široké spektrum právnych služieb na celom území SR. Ku klientom chceme byť vždy čo najbližšie, preto flexibilitu podľa potrieb klienta považujeme za samozrejmosť.

Našim cieľom je v maximálnej možnej miere pomôcť klientovi. Našim prístupom sa snažíme o dlhodobú spoluprácu založenú na individuálnom prístupe, otvorenej komunikácii a maximálnej diskrétnosti. Pre klienta vždy hľadáme najvhodnejšie riešenie, a to nielen po právnej a ekonomickej stránke ale pokiaľ to prichádza do úvahy, aj po stránke ľudskej.

dôvody 

Prečo vybrať nás

Individuálny prístup

Dôraz kladieme na kvalitu, profesionálny a individuálny prístup ku klientom.

Otvorená komunikácia

Preferujeme otvorenú a úprimnú komunikáciu, zákonite sa to prejaví aj v kvalite našich služieb.

Maximálna diskrétnosť

Pri poskytovaní právnych služieb našou advokátskou kanceláriou je absolútnou samozrejmosťou maximálna diskrétnosť a lojalita voči klientovi.

„Hlavný cieľ našej advokátskej kancelárie je v maximálnej možnej miere pomôcť klientovi. Zakladáme si na individuálnom prístupe, otvorenej komunikácii a maximálnej diskrétnosti.“

rokov skúseností

Prípadov ročne

%

spokojnosť klientov

Koľko stoja služby advokáta?

Odmenu za právne služby advokáta upravuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov. Výška odmeny závisí od mnohých faktorov, napr. od náročnosti prípadu, množstva právnych úkonov, hodnoty predmetu sporu a pod..

V každom prípade k poskytovaniu právnych služieb pristupujem až po odsúhlasení výšky odmeny, resp. spôsobu odmeňovania klientom a teda klient vždy dopredu vie, akú faktúru môže za moje služby očakávať.