Právo obchodných spoločností

Služby

Právo obchodných spoločností

Komplexný právny servis pri založení, akýchkoľvek zmenách a likvidácii obchodných spoločností začínajúcim, ako aj existujúcim podnikateľom.

Naše služby zahŕňajú:

01. 

Zakladanie obchodných spoločností.

04. 

Likvidácia spoločností.

02. 

Realizácia zmien v obchodných spoločnostiach (rozšírenie predmetov činnosti, zmena sídla, obchodného mena, zmena štatutárnych orgánov a členov dozornej rady, predaj obchodných podielov alebo akcií, zlúčenie spoločností).

05.

Zastúpenie klientov pred živnostenským úradom a obchodným registrom.

03.

Organizácia zasadnutí valných zhromaždení.

06.

Konzultácia a príprava všetkých podkladov súvisiacich s vyššie uvedenou agendou.