Rodinné právo

Služby

Rodinné právo

Klientom poskytujeme právne služby spojené s rozvodom manželstva, starostlivosťou o dieťa, rôznymi druhmi výživného, vyporiadaním majetku manželov po rozvode.

Naše služby zahŕňajú:

01. 

Úprava práv a povinností k maloletým.

02. 

Priznanie, zvýšenie, zníženie alebo zrušenie vyživovacej povinnosti.

03.

Rozvod manželstva.

04.

Zrušenie, vyporiadanie, rozšírenie alebo zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.